Nyheter

Tyvärr har vi under vintern 2020/21 dragits med diverse tekniska problem. I början av februari 2021 kunde vi dock redigera och publicera våra sidor igen. I samband med omarbetningen gjordes de flesta sidorna om till s k PDF-dokument.

Under denna rubrik "Nyheter" kommer vi framåt att redovisa förändringar som gjorts på webbplatsen.

VÄLKOMMEN TILL HEMBYGDSGÅRDEN I TRANÅS!

I den natursköna miljön i Ekbergsparken , som är ett naturreservat, ligger nio byggnader, den äldsta från tidigt 1700-tal.

Byggnaderna ägs och förvaltas av Holavedens Hembygdsförening.

Informationsskyltar berättar om byggnadernas historia och ger oss inblick i våra förfäders slitsamma liv.

I museet i Uddesbostugan berättar föremålen om äldre tiders hantverkare. Här finns en Amerikakoffert och information om tiden då många emigrerade från Sverige med hopp om att få det bättre. Parstugan är tidstypiskt möblerad och föremålen väcker många minnen till liv.

Medtag egen kaffekorg och njut i den fridfulla miljön. Här kan du promenera på stigar mellan ekar från Gustav Vasas tid. Området har ett av landets mest värdefulla bestånd av ek- och hassel. På våren är marken täckt av vitsippor.

Under sommaren har Uddesbosstugans museum varit öppet några dagar i veckan. Det har slagit väl ut och museet har besökts av ca 60 personer. Vi är så nöjda med att museet har fått liv igen.

I oktober varje höst brukar Hembygdsföreningen starta sina Brasaftnar. Men tyvärr har Hembygdgårdens kök fått en vattenskada vilket innebär att ingen verksamhet kan bedrivas för tillfället. Vi hoppas kunna återkomma till våren 2022.

Hur hittar man till denna gröna oas? Om man kommer in den södra infarten tar man till höger efter Preemmacken och kör uppför backen. Det är skyltat Hembygdsgården.

Visning av museet onsdagar from 30 juni tom 11 augusti mellan kl. 14.00 – 16.00 och lördagar from 3 juli tom 14 augusti mellan kl. 11.00 – 13.00.

För ytterligare information kontakta Birgitta Söderhjelm 0738037525.