Nyheter

Tyvärr har vi under en längre tid dragits med diverse tekniska problem. I början av februari 2021 kunde vi redigera och publicera våra sidor igen.

Under denna rubrik "Nyheter" kommer vi framåt att redovisa förändringar som gjorts på webbplatsen.

2021-02-09

Bildberättelser har kompletteras med Östanåstugan.

2021-02-10

Under Bildberättelser har tillkommit fyra nya delar av Elis Kågéns böcker, totalt nu sex delar.
Ny berättelse är Svartån från Säbysjön till Sommen som flyttats till Vykort/Sjöar och vattendrag.

2021-02-12

Under Bilder/Näringsliv har tillkommit Tranåskvarns Industrisamhälle.

2021-02-17

Ett mer omfattande uppdateringsarbete med många länkar under Bilder och Bildberättelser har påbörjats.

2021-02-19

Bildberättelser har kompletterats med Storgatan Bo Ode och Orkanen B Hurtig.